JAK INZEROVAT

Inzerci přijímá Město Rajhrad elektronicky e-mailem: mesto@rajhrad.cz
jako TEXT v elektronické podobě (= TEXT v těle e.mailové zprávy)
případně + PŘÍLOHA ve formátu +.doc, *.pdf
nebo + OBRÁZEK ve formátu *.jpg nebo *.png
společně s fakturačními údaji (IČ je podmínkou inzerce).
Inzerci v tištěné podobě ani ústně předanou nezveřejňujeme.
Zveřejňujeme sdělení v dodané podobě, textové ani grafické úpravy neprovádíme.
Za obsah zveřejněného sdělení odpovídá inzerent.

K vyřízení: 547.426.811 – Markéta Pospíšilová

SAZBY za služby INZERCE
www.inzerce.rajhrad.cz – 50Kč / příspěvek v dodané podobě
TEXT max. 5 řádků,
ostatní informace přílohou ve formátu *.doc;*.pdf
obrazová příloha ve formátu: *.jpg/ *.png
vývěska na budově MěÚ – 90,- Kč/ks/měsíc (do max. vel. A4)
mobilní rozhlas – 50Kč / 1 inzertní sdělení e-mailem pro příjemce skupiny INZERCE
místní rozhlas – 50Kč / příspěvek v souhrnném hlášení
(1x týdně ÚT/ČT v cca. 17 hod.)
volná místa rozhlasem nezveřejňujeme.