JAK INZEROVAT

Inzerci přijímá Město Rajhrad elektronicky e-mailem: podatelna@rajhrad.cz
jako TEXT v elektronické podobě (= TEXT v těle e.mailové zprávy)
případně + PŘÍLOHA ve formátu +.doc, *.pdf
nebo + OBRÁZEK ve formátu *.jpg nebo *.png
společně s fakturačními údaji (IČ je podmínkou inzerce).
Inzerci v tištěné podobě ani ústně předanou nezveřejňujeme.
Zveřejňujeme sdělení v dodané podobě, textové ani grafické úpravy neprovádíme.
Příspěvky svěšujeme do archivu inzerce na žádost inzerenta.
Za obsah zveřejněného sdělení odpovídá inzerent.

K vyřízení: 547.426.816 – Sabina Sklenářová

SAZBY za služby INZERCE

 • www.inzerce.rajhrad.cz – 50Kč / příspěvek v dodané podobě
  TEXT max. 5 řádků,
  ostatní informace přílohou ve formátu *.doc;*.pdf
  obrazová příloha ve formátu: *.jpg/ *.png
 • vývěska na budově MěÚ – 90,- Kč/ks/měsíc (do max. vel. A4)
 • místní rozhlas – 50Kč / příspěvek v souhrnném hlášení
  (1x týdně ÚT/ČT v cca. 17 hod.)
  volná místa rozhlasem nezveřejňujeme.