práce - referent odboru vnitřní správy - právník - Židlochovice

Město Židlochovice IČO: 00282979


Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referent odboru vnitřní správy MěÚ Židlochovice – právník (řešení přestupkové agendy).

Pracoviště:

 • Městský úřad Židlochovice

Požadavky:

 • VŠ vzdělání  v oboru právo nebo veřejná správa 
 • výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č.250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č.251/2016 Sb. o některých přestupcích, zákona    č. 500/2004 Sb., správní řád 
 • orientace v dalších právních předpisech
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • uživatelská znalost práce s PC
 • morální bezúhonnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
 • spolehlivost a schopnost učit se novým věcem
 • odolnost proti stresu, práce pod tlakem
 • ZOZ na úseku projednávání přestupků – výhodou (v případě vzdělání v oboru veřejná správa)
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění. 

Nástup dle dohody.

Zájemci se mohou přihlásit do 31. května 2023:

 • písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent odboru  vnitřní správy –  právník“
 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

K přihlášce nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis, 
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá:

 • Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice úřadu
  tel.: 547 428 720, 604 290 303

Publikováno: