sportovní kurz - Gymnathlon - Rajhrad od září 2024

Asociace Český Gymnathlon, z.s. IČ: 09068244
170 00 Praha 7


Gymnathlon JUNIOR – od září 2024, sportovní hala při ZŠ Havlíčkova

– všestranný sportovní kurz pro děti Junior 4-6 let, zaměřený na budování sportovní motivace, založený na pestrém mixu atletických, gymnastických cvičení a pohybových her s důrazem na rozvoj klíčových pohybových dovedností

www.gymnathlon.cz/junior


Publikováno: